An Ciorcal Náisiúnta

éirígí’s Ciorcal Náisiúnta is responsible for the day to day running of éirígí between meetings of An Ard-Fheis. It is elected by the membership annually on a ‘one member – one vote’ basis. It consists of:

  • Seven individuals elected directly to national positions at An Ard Fheis (see below)
  • The Cathaoirligh (Chairpersons) of all Ciorcail Áitiúla (local branches) who have been elected by the members of their respective Ciorcá Áitiúil
  • A maximum of four additional co-options


At the November 2011 Ard-Fheis the membership of éirígí elected the following individuals to the seven national positions:

An Cathaoirleach (Chairperson)
Brian Leeson (Baile Átha Cliath)

Leas-Chathaoirleach (Vice-Chairperson)
Rab Jackson (Béal Feirste)

An Rúnaí Ginearálta (General Secretary)
Breandán Mac Cionnaith (Port an Dúnáin)

Cisteoirí (Treasurers) x 2
Micheál Mac Neighill (Béal Feirste)
Ciaran Heaphey (Baile Átha Cliath)

An tOifigeach Caidrimh Phoiblí (Public Relations Officer)
Pádraig Ó Meiscill (Béal Feirste)

An tOifigeach Ballraíochta (Membership Officer)
Daithí Mac An Mháistir (Baile Átha Cliath)